בישראל AA קבוצות

    הדרישה היחידה לחברות ב"אלכוהוליסטים אנונימיים" – היא רצון להפסיק לשתות אלכוהול                                                                                                                             
כל הפגישות נחשבות סגורות ,אלה אם כן יש מידע אחר זמין                                                                                                                                                                                              
פגישות סגורות ,מוגבלות לביקור אלכוהוליסטים ולאלה שיש להם רצון להפסיק לשתות. בהתאם למסורות שלנו , בפגישות האלו מקובל לדבר על בעיות הקשורות לאלכוהול ולא להתמכרויות אחרות
  פגישות פתוחות ,מיועדות לאלה שרוצים להפסיק לשתות ולכל מי שמתעניין בקהילת "אלכוהוליסטים אנונימיים". מבקרים בפגישות פתוחות מחויבים לכבד את האנונימיות של האנשים ,שהם רואים בפגישות ולשמור על סודיות המידע שהם שומעים

אנחנו יכולים להשתמש בשמות עבור הקשר בתוך הקבוצות וביניהם. במקביל, אנו מכבדים את זכותם של חברים אחרים על שמירה של האנונימיות האישית שלהם ברמה שבה הם רוצים
אנחנו לא משכתבים חשיפות וסיפורים אישיים, ששמענו בפגישות של אלכוהוליסטים אנונימיים. המילה "אנונימי" בשמנו – מבטיחה לשמור סודות אישיות בצורה מוחלטת . בנוסף, הסיפור היחיד של החלמה , אשר אנו יכולים לשתף באמת, הוא סיפור שלנו, של עצמנו

 

 הורד רשימה של קבוצות של אלכוהוליסטים אנונימיים בישראל

 

1page
2page
3page
4page
5page
6page