הפגישות בקבוצת "קרית-אונו" הם גם בימי שלישי

באותה השעה, 19:15

02.07.2018 – 20:11 :עודכן

הפגישות בקבוצת "קרית-אונו" הם גם בימי שלישי