קרא עוד על AA

חוברת מידע לציבור

הקדמה

 "אלכוהוליסטים אנונימיים" – היא התחברות של גברים ושל  נשים המחלקים זה עם זה את ניסיונם, את כוחם ואת תקוותם

כדי שיוכלו לפתור את בעייתם המשותפת ויוכלו לעזור לאחרים להחלים מאלכוהוליזם.

הדרישה היחידה לחברות היא הרצון להפסיק לשתות.

אין ב-A.A לא תשלומים ולא דמי חבר – אנחנו נושאים את עצמנו בעזרת תרומותינו

.A.A אינו מעורב בפוליטיקה, דת או חברה, אינו קשור בשום ארגון או מוסד, אינו מעוניין לקחת חלק בוויכוח כלשהו ואינו תומך או מתנגד לשום עניין.

מטרתנו העיקרית היא להישאר פיכחים ולעזור לאלכוהוליסטים אחרים להשיג את פיכחותם.

לקבלת מידע נוסף על AA תקרא בספרות של אלכוהוליסטים אנונימיים:

מבט על АА 

זהו אי אי 

האם אי אי בשבילך 

חבר חדש שואל 

 12 הצעדים

של אלכוהוליסטים אנונימיים

 1. הודינו שאנו חסרי אונים מול האלכוהול, שאבדה לנו השליטה על חיינו.
 2. הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו.
 3. החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים – כפי שאנו מבינים אותו.
 4. עשינו חשבון נפש אמתי, נוקב וחסר פחד.
 5. התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו.
 6. היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו.
 7. ביקשנו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו.
 8. ערכנו רשימת האנשים שבהם פגענו והיינו מוכנים לכפר על כל מעשינו בפניהם.
 9. כיפרנו על מעשינו במישרין בפני כל מי שהדבר ניתן, חוץ מאותם המקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים.
 10. המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו הודינו בכך מיד.
 11. ניסינו בדרך של תפילה ושל הרהורים לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים – כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאתנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת.
 12. כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו להעביר בשורה זו לאלכוהוליסטים ולנהוג על פי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

—————————————————————————————————————————————————————————–

רבים מאתנו קראו "איזו תכנית! איני יכול לעמוד בה". אל חשש, איש מאתנו לא הצליח לחיות על-פי עקרונות אלה בצורה

מושלמת. איננו קדושים. העיקר שאנו מוכנים להתפתח מבחינה רוחנית. העקרונות שמנינו הם תכנית להתפתחות, אנו מאמינים

בהתפתחות רוחנית ולא בשלמות רוחנית. תיאור האלכוהוליסט, הפרק לאגנוסטיים וסיפור עלילותינו לפני

מעשה ולאחריו מבהירים שלושה רעיונות:

(א)        שהיינו אלכוהוליסטים ולא יכולנו לנהל את חיינו.
(ב)       שכנראה שום כוח אנושי לא יכול לעזור להיגמל מאלכוהוליזם.
(ג)    שאלוהים יכול, ואף יעשה כן אם נפנה אליו. 

12  המסורות 

של אלכוהוליסטים אנונימיים

 1. טובתנו המשותפת קודמת, החלמה אישית תלויה באחדות A.A.
 2. לצורכי הקבוצה יש רק סמכות אחת – רוח אלוהים אוהב כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגנו אינם אלא משרתים שזכו לאמון, אין הם מושלים.
 3. הדרישה היחידה לחברות ב-A.A היא הרצון להפסיק לשתות.
 4. כל קבוצה צריכה להיות עצמאית פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על A.A בכלל.
 5. לכל קבוצה מטרה עיקרית אחת – לשאת את הבשורה לאלכוהוליסט שעודנו סובל.
 6. קבוצת A.A לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה למוסדות מקורבים או ליוזמה חיצונית כדי שבעיות של ממון, רכוש ויוקרה לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו העיקרית.
 7. על כל קבוצה לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ.
 8. על "אלכוהוליסטים אנונימיים" להישאר "בלתי מקצועי" אבל מרכזי השרות שלנו יכולים להעסיק עובדים מיוחדים.
 9. A.A בתור שכזה לעולם לא יאורגן, אבל אנחנו יכולים ליצור מרכזי שירות וועדות האחראים ישירות על אלה שהם משרתים אותם.
 10. ל"אלכוהוליסטים אנונימיים" אין דעה על עניינים חיצוניים. לפיכך אין לערב את השם A.A במחלוקות ציבוריות כלשהן.
 11.  מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת. עלינו לשמור על אנונימיות אישית בדפוס, ברדיו ובסרטים.
 12. אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו לעולם, שהעקרונות קודמים לאישיות.

 

דברים ש- A.A. אינה עושה

– A.A. אינה מנהלת תיקים או רישום כל שהוא על חבריה.

– אינה במחקר או מממנת כזה.

– אינה מצטרפת ל"מועצות" ו/או "סוכנויות סוציאליות" (לעיתים משתפת עמם פעולה.

– אינה עוקבת אחרי חבריה או שולטת בהם.

– אינה עורכת אבחנות רפואיות או פסיכיאטריות.

– אינה נותנת תרופות או עצות רפואיות.

– אינה מספקת שירותי גמילה או בתי הבראה.

– אינה מציעה שירותים דתיים.

– אינה מספקת דיור, מזון, בגדים, עבודה, כסף או שירותים סוציאליים אחרים.

– אינה מספקת ייעוץ משפחתי או מקצועי.

 

מצא קבוצת אי אי קובה למקום מגוריך